Terapi

HVILKE PROBLEMATIKKER?

Behandlingskombinationen egner sig til bearbejdning af:

stress

krise og akut behandling

parforholdsproblemer

kroniske smerter

seksuelt misbrug i barndommen

spiseforstyrrelser

selvskadende adfærd

vredeshåndtering

manglende selvtillid

angst

depression

sorg

voldsofre

smerterhåndtering

PTSD, m.m.

Behandlingen foregår som individuelle timer eller i grupper

GRUPPETERAPI

Psykosomatiske gener

Stress

Kroniske smerter

Vredeshåndtering

OM KROPPEN OG PSYKEN

Vi er tilbøjelige til at forsøge desperat at tænke os ud af problemerne, men tankerne kan synes at have deres eget negative liv.

At bearbejde tankeprocesser alene er ikke nok. Den nyeste forskning viser nemlig, at hjernelag groft svarende til tanker, følelser og krop alle skal aktiveres under psykoterapi for at varig psykisk forandring kan finde sted. Spændinger, smerter, hovedpine, svækket immunforsvar, dårlig kropsholdning, kropslig uro, eksem, og meget mere kan være udtryk for at man ikke trives psykisk. Disse kropslige gener er ubehagelige og vi gør derfor hvad vi kan for at slippe af med dem.

De kropslige gener kan dog netop være udtryk for, at følelserne forsøger at sige noget vigtigt, men vi vil ikke høre det, fordi det gør for meget emotionelt ondt. Derfor arbejder jeg på at aktivere alle hjernelag ved bl.a. at inddrage signaler fra kroppen som værktøj til at bevidstgøre og bearbejde følelserne.

OM PROFESSIONEN

Hvem har tilstrækkelig uddannelse og erfaring til at arbejde med psykologiske metoder?

Der findes mange forskellige faggrupper, som anvender psykologiske arbejdsmetoder. Mange mennesker har svært ved at adskille de forskellige faggrupper og forveksler derfor ofte de mest kendte faggrupper – psykologer, psykiatere og psykoterapeuter.

I Danmark er der ingen regler for, hvem der må udbyde psykologiske metoder. Det betyder, at enhver kan tilbyde psykologiske arbejdsmetoder og begynde at tage klienter. Derfor er der god grund til at se sig for, når man har brug for psykologisk bistand.

PSYKOLOGER

Psykolog er en beskyttet titel i Danmark. Kun personer, som har bestået en 5 årig universitets uddannelse i psykologi, har ret til at kalde sig ‘psykolog’. Behandlende psykologer skal derudover helst være autoriseret af Psykolognævnet. En autorisation gives efter at bestå en praktisk terapeutuddannelse af 2 års varighed. Psykologer har tavshedspligt og skal helst til stadighed orientere sig om de nyeste og mest effektive forskningsbaseret tiltag og metoder indenfor behandling. Psykologens primære arbejdsmetode er samtalen.

PSYKIATERE

Psykiater er en læge med specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). Psykiateres arbejdsværktøj er oftest medicin, men nogle arbejder også med samtaler. Flere psykiatere gennemfører en efteruddannelse i psykoterapi. Psykiatere arbejder oftest på psykiatriske hospitaler med de mest resursekrævende sindslidelser, men de kan også være privatpraktiserende

PSYKOTERAPEUTER

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver kan kalde sig psykoterapeut, uden at dette siger noget om personens uddannelsesmæssige eller erfaringsmæssige baggrund.

HYPNOSE

Hypnose er nemt at lære på korte kurser og synes at være en nem løsning på psykiske problemer. Men menneskets psyke er meget kompleks, sammensat og forskelligeMennesker har brug for at have en balanceret, bevidst og nuanceret forhold til følelser, emotioner og tanker for at handle fornuftigt og i overensstemmelse med sig selv og omgivelserne.

Hypnose er et kraftfuldt værktøj, som kan bruges til at ændre vores følelsesliv på en potentielt negativ måde. Derfor bør hypnose kun bruges af personer, der har stor psykologisk indsigt samt uddannelse i hypnose. Jeg er uddannet i hypnose, men bruger det kun når jeg skønner at det er relevant. Jeg bruger ikke hypnose som ”en quick fix”.